Preventiva je pola zdravlja!

Farmacija i medicina u službi preventive i zdravlja

Uticaj pH urina na kamen u bubregu

Uticaj pH urina na kamen u bubregu
18 OKTOBAR 2021

pH urina

Za sprečavanje nastanka peska i kamena u bubregu, kao čestih pratećih pojava savremenog načina života, veoma je važno da se u organizmu održava kiselo-bazna ravnoteža i da pH vrednost urina bude oko 7,2, tj. da urin bude blago alkalan. Kada su pH vrednosti urina manje od 6,5, odnosno (povećana kiselost) povećano je taloženje kristala kalcijum-oksalata, mokraćne kiseline i cistina u urinu, što postaje osnova za nastanak oksalatnog, uratnog i cistinskog kamena u bubregu.

Povećana kiselost urina je češća pojava kod starijih osoba jer tokom starenja slabi funkcija bubrega, a kod mlađe populacije uzrok može da bude neadekvatna ishrana. Hrana u kojoj preovladavaju meso, jaja i mlečni proizvodi dovodi do povećane produkcije kiseline u organizmu, čiji se višak izbacuje preko bubrega, te se povećava kiselost urina, što se manifestuje kroz snižene pH vrednosti.

Osim poremećaja u pH vrednosti, uzroci nastanka kamena u bubregu mogu da budu: geneteska predispozicija, smanjeno unošenje tečnosti ili poremećaj metabolizma koji podrazumeva povećano izlučivanje kalcijuma urinom i smanjenu koncentraciju inhibitora kristalizacije u urinu – citrata.

Alkalni citrati

Citrati su alkalne soli limunske kiseline koje nastaju u organizmu kao produkt metabolizma, a unose se i hranom. Putem krvi dospevaju do urina gde imaju ulogu inhibitora kristalizacije i formiranja peska i kamena. Količina citrata u urinu zavisi od kiselo-bazne ravnoteže. Ukoliko je urin kiseo, količina citrata u urinu je smanjena, a kada je urin bazan održava se količina citrata u fiziološkim granicama. Dokazano je da je nivo citrata u urinu manji od 3 mmol na ukupnu diurezu (količina mokraće izlučena u toku 24 sata), faktor rizika za nastanak kamena. Uzroci smanjene koncentracije citrata u mokraći (urinu) mogu da budu: povećana kiselost urina, povećan unos proteina životinjskog porekla, hronična dijareja, povećan unos soli, intenzivna fizička aktivnost, urinarna infekcija i hronična bubrežna slabost.

Citrati imaju važnu ulogu jer vezuju slobodne jone kalcijuma u urinu, vezuju se za površinu već prisutnih kristala kalcijum-oksalata, sprečavaju njihovo udruživaje i zaustavljaju njihov rast do kamena u bubregu.

Evropski vodič za urolitijazu (kamen u bubregu) propisuje alkalne citrate u prevenciji i terapiji kalkuloza (kamena) u bubregu. Primena citrata se preporučuje osobama sklonim stvaranju kamena u bubregu usled poremećaja metabolizma ili genetske predispozicije, kod već postojećeg peska ili kamena u bubregu radi sprečavanja daljeg rasta, kao pomoć u razgradnji kamena i nakon ultrazvučnog razbijanja kamena u bubregu sa ciljem eliminacije zaostalih fragmenata i sprečavanja nastanka novog kamena.

pH BazoBalans je prašak koji sadrži smešu citrata - kalijum-citrat, magnezijum-citrat, cink-citrat i bakar-citrat, te predstavlja značajnu pomoć u prevenciji i terapiji kamena u bubregu. Cink i bakar iz pH BazoBalans praška štite bubrege i mokraćne puteve od bakterijskih infekcija, a vitamin B6 sprečava izlučivanje oksalata preko urina i formiranje oksalatnog kamena u bubregu.

Preventiva peska i kamena u bubregu

Preventivne mere i kao pomoć u terapiji preporučuju se:

  • Povećan unos tečnosti
  • Povećan unos tečnosti koje alkalizuju urin i povećavaju koncentraciju citrata u urinu, kao što su sok od pomoranže, limunada i sok od crne ribizle
  • Primena dijetetskih suplemenata koji sadrže citrate u dovoljnoj količini, kao što je pH BazoBalans prašak
  • Alkalizacija urina, tj. održavanje pH urina na oko 7,2 uz pomoć pH BazoBalans praška