Preventiva je pola zdravlja!

Farmacija i medicina u službi preventive i zdravlja

pH balans i zdravlje

pH balans i zdravlje
20 SEPTEMBAR 2021

Kiseline su hemijska jedinjenja koja, razlaganjem u vodi, daju vodonikove H+ jone, odgovorne za svojstvo kiselosti i kiseo ukus. Koliko je neki rastvor kiseo zavisi upravo od količine i aktivnosti H+ jona u rastvoru.

Mera aktivnosti H+ jona je mera kiselosti i označava se kao pH vrednost. Pomoću pH vrednosti se procenjuje koliko je neka sredina kisela ili bazna. pH vrednosti se iskazuju na skali od 0 do 14. U neutralnoj sredini, kao što je čista voda, pH vrednost je 7. Sve pH vrednosti manje od 7 pokazuju da se radi o kiseloj sredini, dok pH vrednosti veće od 7 karakterišu baznu sredinu. Povećanjem pH vrednosti povećava se baznost ili alkalnost.

Najmanja pH vrednost je 0 što je pH izrazito jakih kiselina, a najveća 14 što je pH izrazito jakih baza.

U našem organizmu pH vrednosti su različite u različitim delovima tela:

 • pH krvi - 7,35-7,45
 • pH tečnosti u ćelijama – 7,2
 • pH u usnoj duplji: 6,8 – 7,5
 • pH u želucu: 1,5 – 2,0
 • pH u dvanaestopalačnom crevu: 5,6 – 8,0
 • pH u tankom crevu: 7,2 – 7,5
 • pH u debelom crevu: 7,9 – 8,5

S obzirom da je naša ishrana često neizbalasirana i da u njoj preovlađuju namirnice koje povećavaju kiselost naš organizam aktivira različite mehanizme koji imaju za cilj očuvanje pH vrednsoti u fiziološkim okvirima.

pH balans se održava pomoću sledećih mehanizma:

 • Aktivacija puferskih sistema

  Puferi su kompleksi jedinjenja koji po potrebi vezuju višak H+ jona i time smanjuju kiselost ili otpuštaju H+ jone i smanjuju povećanu baznost.

 • Respiratorna kontrola

  U stanju povećane kiselosti organizma aktiviraju se bikarbonatni puferi koji vezuju višak kiseline, pri čemu nastaje ugljen-dioksid koji se potom izbacuje preko pluća.

 • Izlučivanje kiselina preko bubrega

  Višak kiseline u organizmu se izlučuje u urinu.

 • Otpuštanje magnezijuma, kalijuma i kalcijuma iz kostiju

  Kada je povećana kiselost organizma kosti otpuštaju alkalne soli magnezijuma, kalcijuma i kalijuma koje će neutralisati višak kiseline.

Veoma je važno da se u organizmu održava adekvatan pH balans i da postoji uspostavljena kiselo-bazna ravnoteža, a da pH vrednosti uvek budu u fiziološkim granicama.

Tako na primer blago alkalni pH krvi od 7,35 – 7,45 je zapravo opseg pH vrednosti u kome se vrši oksigenacija krvi i prenos kiseonika do tkiva i ćelija. Mala odstupanja pH krvi od ovog opsega bi ozbiljno moglo da naruše zdravlje.

Blago alkalni pH od 7,2 u ćelijama je pH vrednost pri kojoj se odvijaju biohemijske reakcije u ćelijama važne za normalno funkcionisanje našeg organizma. Promena ove pH vrednosti bi poremetila hemijske reakcije u ćelijama, važne za normalno odvijanje fizioloških procesa.

pH urina varira u zavisnosti od oshrane ali je poželjno da bude blago alkalan, oko 7,2 jer u kiselom urinu dolazi do kristalizacije kalcijum-oksalata i nastanka kamena u bubregu. Alkalni pH urina je posebno važno održavati nakon ultrazvučnog razbijanja kamena u bubregu da bi se razgradili preostali sitni delići razbijenog kamena i da bi se sprečio nastanak nove bubrežne kalkuloze.

Faktori koji utiču na povećanje kiselosti organizma su:

 • Ishrana u kojoj preovlađuju namirnice koje dovode do povećane produkcije kiselina
 • Stanje povećanog fizičkog napora kada se prekomerno stvara mlečna kiselina u mišićima
 • Smanjenje funkcije bubrega tokom starenja

Da povećana kiselost ne bi poremetila pH krvi i ćelijskih tečnosti organizam pokreće mehanizme čiji je zadatak da očuvaju pH balans. pH balans ostaje očuvan ali dugotrajno izlaganje organizma kiselim produktima dovodi do povećanog opterećenja organa zaduženih za regulisanje pH vrednosti, što može da bude okidač za različita oboljenja kao što su osteoporoza, kamen u bubregu, maligna oboljenja i dr.

Da organizam ne bi bio pod stalnim opterećenjem održavanja fizioloških pH vrednosti možemo i sami da mu pomognemo da se održe kisela-bazna ravnoteža i pH balans tako što ćemo se pridržavati zdravog načina života koji podrazumeva:

 • Uravnoteženu, izbalansiranu ishranu
 • Svakodnevnu umerenu fizičku aktivnost
 • Izbegavanje stresnih situacija
 • Povremeno uzimanje odgovarajućih dodataka ishrani koji blago alkalizuju organizam kao što je pH BazoBalans prašak za alkalizaciju

pH BazoBalans prašak pomaže organizmu da održi pH balans jer sadrži citrate - alkalne soli magnezijuma, kalijuma, kalcijuma, cinka i bakra koji unošenjem u organizam neutrališu višak kiselosti. Istovremeno organizmu obezbeđuje sve potrebne minerale i mikroelemente neophodne za normalno odvijanje fizioloških procesa, kao što su magnezijum, kalijum, kalcijum, cink, bakar, gvožđe, hrom, selen, mangan, silicijum, molibden.

pH BazoBalans se preporučuje zdravim osobama i deci iznad 4 godine radi očuvanja zdravlja, sportistima radi neutralisanja mlečne kiseline u mišićima i povećanja izdržljivosti, kao i starijim osobama kod kojih sa godinama opada funkcija bubrega te je otežano izbacivanje prekomerne kiseline iz organizma i očuvanje pH balansa.

Autor: Mr ph. Zdenka Vuković, Conseko pharm