Preventiva je pola zdravlja!

Farmacija i medicina u službi preventive i zdravlja

Krebsov ciklus - energija organizma

Krebsov ciklus - energija organizma
19 OKTOBAR 2021

Krebsov ciklus se obavlja u ćelijama, tačnije u njenim delovima - mitohondrijama ma uz pomoć O2.

To je zapravo proces razgradnje hranljivih sastojaka i stvaranja energije koja se skladišti u molekulima ATP (adenozin-trifosfat). Ugljeni hidrati, masti i proteini iz hrane se razlažu i nastaje acetil CoA, koji se u toku Krebsovog ciklusa prevodi u limunsku kiselinu, odnosno njene soli – citrate. Citrati potom prolaze kroz seriju bioloških oksidacija nakon kojih kao rezultat nastaju molekuli ATP-a (rezervoari energije).

Svaki molekul citrata koji rotira kroz Krebsov ciklus stvara ukupno 38 molekula ATP-a koji služe kao tzv. tkivno gorivo.

U stanju povećanog fizičkog napora, posebno u toku sportskih aktivnosti smanjen je priliv kiseonika što ometa normalno odvijanje Krebsovog ciklusa i produkciju energije, a povećava se produkcija mlečne kiseline i snižava se pH vrednost u mišićima. Zato se preporučuje suplementacija komponentama Krebsovog ciklusa – citratima koji pomažu u korigovanju deficijencija Krebsovog ciklusa i povećavaju produkciju energije.

Citrati, kao što su magnezijum-citrat, kalijum-citrat, cink-citrat i bakar-citrat se preporučuju osobama svim osobama izloženim povećanoj fizičkoj aktivnosti, uključujući i decu, sportistima kao i kod sindroma hroničnog umora.

U apotekama se može nabaviti pH BazoBalanas prašak koji sadrži mešavinu upravo ova 4 citrata uz dodatak vitamin B6 koji doprinosi smanjenju umora i iscrpljenosti.

pH BazoBalans prašak je spakovan u kesice (20 kesica u pakovanju). Uzima se u obliku napitka rastvaranjem sadržaja kesice u čaši vode. Odraslima se preporučuju 2 kesice dnevno, a deci od 4 – 15 godina 1 kesica dnevno.