Preventiva je pola zdravlja!

Farmacija i medicina u službi preventive i zdravlja

Osteoporoza

Osteoporoza
19 OKTOBAR 2021

pH organizma

Za očuvanje zdravlja i zaštitu organizma od osteoporozeveoma je važno da se u organizmu održava kiselo-bazna ravnoteža, tako da blago preovladava alkalna (bazna) sredina. Blaga alkalnost podrazumeva fiziološke pH vrednosti krvi u opsegu od 7,36 – 7,44 i pH vrednost ćelijskih tečnosti 7,2. Organizam održava pH vrednosti konstantnim tako što u slučaju povećane kiselosti pokreće svoje regulatorne mehanizme. Jedan od mehanizama je oslobađanje alkalnih soli magnezijuma, kalcijuma i kalijuma iz kostiju koje imaju za cilj da neutrališu povećanu kiselost i spreče iskakanje pH vrednosti iz fizioloških granica. Na taj način, pH vrednosti ostaju konstantne, ali se narušava zdravlje kostiju koje gube važne gradivne minerale.

Kiselo-bazna ravnoteža organizma

Kiselo-bazna ravnoteža se može narušiti tokom starenja kada slabi funkcija bubrega što za posledicu ima povećanu kiselost organizma, zatim u stanju prekomerne fizičke aktivnosti kada se povećano stvara mlečna kiselina i povećava kiselost u mišićima, kao i usled neadekvatne ishrane u kojoj preovladava tzv. ’’kisela hrana’’ (meso, jaja i mlečni proizvodi).

Za održavanje optimalne kiselo-bazne ravnoteže preporučuje se izbalansirana, tzv. alkalna ishrana (ishrana bogata voćem i povrćem, sa manje mesa) i suplementacija alkalnim solima, kao što su soli limunske kiseline – citrati. pH BazoBalans prašak za oralni rastvor je dijetetski suplement koji sadrži alkalne citrate u kombinaciji sa važnim mineralima (kalijum, magnezijum), esencijalnim mikroelementima (cink, bakar) I vitaminom B6. Alkalni citrati, zastupljeni u pH BazoBalans prašku u visokoj koncentraciji, unošenjem u organizam obezbeđuju optimalan alkalizujući efekati na taj način sprečavaju razlaganje kostiju uzrokovano narušenom kiselo-baznom ravnotežom organizma.

Očuvanje structure kostiju kostiju

Za optimalno zdravlje kostiju, prevenciju njihovog razlaganja i zaštitu od osteoporoze, osim optimalne kiselo-bazne ravnoteže, važno je i unošenje u organizam minerala I mikroelemenata koji učestvuju u izgradnji i održavanju građe kostiju I očuvanje ravnoteže hormona u organizmu. pH BazoBalans prašak za oralni rastvor u svom sastavu sadrži minerale i mikroelemente važne za zdravlje kostiju I vitamin B6 važan za očuvanje hormonskohg balansa.

Minerali pH Bazo Balans praška:

  • Magnezijum - ima značajnu ulogu u formiranju kostiju i mišića
  • Kalijum, u formi kalijum-citrata - sprečava gubitak kalcijuma i povećava koštanu masu

Mikroelementi pH BazoBalans praška:

  • Cink - povećava sintezu kolagena u kostima i sprečava razlaganje kostiju
  • Bakar - važan za unakrsno vezivanje molekula kolagena i elastina

Vitamin B6 pomaže u održavanju energije organizma i u regulisanju hormonske aktivnosti, Hormonski disbalans kod žena u menopauzi je povezan sa nastankom osteoporoze.